IVCHENKO AI-25SERIES engine

Make: IVCHENKO
Model: AI-25SERIES
Type: Turbo-jet
Horsepower: 330
Pounds: 0
 

Aircrafts based on IVCHENKO AI-25SERIES engine

 
<< previous 1 next >>